Policy för cookies och integritet hos E. TJELLESEN A/S

Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas information in om dig. Informationen används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet för de annonser, som visas på sidan. Om du inte vill att information samlas in om dig bör du radera dina cookies (se beskrivningen av hur man gör nedan) och sluta använda webbplatsen. Här nedan förklarar vi mer utförligt vilken information som samlas in, syftet och vilka tredje parter, som har tillgång till informationen.


Cookies
Webbplatsen använder cookies, som är textfiler som sparas på din dator, mobil, eller liknande för att känna igen den, komma ihåg inställningar, skapa statistik och riktad reklam. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som exempelvis virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se en beskrivning av hur man gör: https://www.pts.se/cookies

Om du raderar eller blockerar cookies kommer annonserna att bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du riskerar också att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll du inte får tillgång till.

Du kan också ändra dina cookie-inställningar genom att trycka på knappen nedan:

Personuppgifter

Allmänt
Personuppgifter är all slags information, som i olika utsträckning kan kopplas till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och hanterar olika typer av information. Det sker till exempel genom vanlig åtkomst av innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, övrig användning av tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Vanlig information som vi samlar in och hanterar är: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den omfattning du själv explicit godkänner och själv skriver in information hanteras också: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betaluppgifter. Det sker vanligen i samband med att du skapar en inloggning eller gör ett köp.

Säkerhet
Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt i enlighet med gällande lagstiftning, härunder personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.
Dina uppgifter används enbart i det syfte de samlas in för och raderas när syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder så att dina uppgifter inte av misstag eller olovligen raderas, offentliggörs, går förlorade, förvanskas, eller når obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt hanteras i strid med lagen.


Syfte
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och för att visa de annonser som mest troligt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, och för att kunna erbjuda de tjänster du har efterfrågat, t.ex. att skicka nyhetsbrev. Vi använder också informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.


Lagringsperiod
Uppgifterna lagras så länge som är tillåtet enligt lag och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Tidsperioden beror på vilken information det rör sig om och varför den sparas. Det är därför inte möjligt att ge en generell tidsram för när information raderas.


Utlämnande av uppgifter
Information om hur du använder webbplatsen, vilka annonser som visas för dig och som du eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och åldersintervall, m.m. vidarebefordras till tredje parter i den omfattning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det gäller i avsnittet om cookies ovan. Informationen används för riktad reklam.

Vi använder oss utöver detta av flera tredje parter för att spara och behandla uppgifter. Dessa hanterar uteslutande information på våra vägnar och får inte använda den för egna syften.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post, m.m. görs endast om du samtycker till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot att uppgifterna används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig hanteras. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Om du har frågor om detta kan du skriva till: contact@gosh.dk. Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter kan du också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran om detta till oss på ovan nämnda e-postadress.